KPI e-commerce, czyli kluczowe wskaźniki efektywności sklepu internetowego

Skuteczne zarządzanie sklepem internetowym to nie tylko kwestia sprzedaży i wyników finansowych. Właściwa ocena i monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, znanych jako KPI (Key Performance Indicators), stanowi nieodłączny element sukcesu w e-commerce. W tym artykule przyjrzymy się dlaczego warto i jakie KPI mierzyć w kontekście sklepu internetowego oraz jakie wskaźniki są najbardziej istotne dla efektywności Twojego biznesu online.

KPI - dlaczego warto je mierzyć?

Mierzenie KPI w e-commerce ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania sklepem internetowym. Pozwala ono na obiektywną ocenę osiągniętych wyników, identyfikację mocnych i słabych stron oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Dzięki KPI masz możliwość monitorowania postępów, reagowania na zmiany rynkowe i doskonalenia strategii biznesowej.

 

Monitorowanie KPI pozwala również na identyfikację trendów i zmian w zachowaniu klientów oraz na dostosowanie oferty do ich potrzeb. Na przykład, jeśli zauważysz wzrost wskaźnika odrzuceń (Bounce Rate) na stronie sklepu, może to sugerować, że użytkownicy nie są zainteresowani prezentowanymi produktami lub mają trudności w nawigacji. Dzięki KPI masz możliwość reagowania na te sygnały i podejmowania odpowiednich działań, które poprawią doświadczenie użytkownika i zwiększą konwersję.

Dla nas, jako specjalistów ds. marketingu, monitorowanie poszczególnych wskaźników jest pomocne przy ocenie rentowności poszczególnych kanałów, kampanii marketingowych czy dowolnych działań związanych z reklamą.

jakie KPI śledzić w sklepie internetowych
Analiza KPI pozwala na ocenę rentowności działań marketingowych, które możemy optymalizować w oparciu o konkretne dane.

Jakie KPI w e-commerce warto jest mierzyć?

W e-commerce istnieje wiele wskaźników, które warto mierzyć, ale istotne jest skupienie się na tych kluczowych dla skutecznego monitorowania i poprawy wyników. Oto kilka przykładów wskaźników KPI, które powinieneś brać pod uwagę:

Wskaźnik rentowności (ROI):


Wskaźnik rentowności (ROI) jest jednym z najważniejszych wskaźników KPI w e-commerce. Pozwala on na ocenę zwrotu z inwestycji i pomiar efektywności działań marketingowych, operacyjnych i inwestycji w sklepie internetowym. Wysoki ROI oznacza, że generujesz większe przychody w porównaniu do poniesionych kosztów. Monitorowanie i optymalizacja wskaźnika ROI pomoże Ci doskonalić strategie biznesowe i podejmować trafne decyzje.

Współczynnik odrzuceń – Bounce rate:

Współczynnik odrzuceń, znany również jako bounce rate, jest kluczowym wskaźnikiem KPI, który mierzy procent użytkowników opuszczających twoją stronę internetową bez interakcji. Wysoki współczynnik odrzuceń może wskazywać na problemy z doświadczeniem użytkownika, czyli z zawartością strony, niewłaściwie dopasowanymi treściami, trudnością w nawigacji lub zbyt długim czasem ładowania. Zrozumienie i monitorowanie tego wskaźnika pomoże Ci zidentyfikować słabe punkty strony i wprowadzać usprawnienia, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i docelowo konwersje. W najnowszej wersji Google Analytics 4, wskaźnik ten został zastąpiony przez Współczynnik zaangażowania, który pokazuje jaki procent użytkowników nie porzuciło strony w pierwszym momencie. On również pozwala nam zrozumieć jak użytkownicy odbierają naszą stronę.

Porzucone koszyki:

Warto monitorować także użytkowników, którzy dodali produkty do koszyka, ale z jakiegoś powodu nie doszli do etapu sfinalizowania zakupu. Porzucanie koszyka może być wynikiem różnych czynników, takich jak wysokie koszty wysyłki, złożony proces zamówienia, brak szerokiego wyboru opcji płatności czy nieodpowiednio zaprojektowany User Interface sekcji koszyka. Analiza porzuconego koszyka pozwoli Ci zidentyfikować przeszkody i podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby niedokończonych transakcji.

Współczynnik konwersji:

Współczynnik konwersji to kolejny ważny wskaźnik w e-commerce. Mierzy on procent użytkowników, którzy dokonują pożądanej akcji, takiej jak dokonanie zakupu, rejestracja na stronie czy zapisanie się do newslettera. Wysoki współczynnik konwersji oznacza, że twoje działania marketingowe, treści, User Interface i oferta skłaniają użytkowników do podjęcia pożądanych działań. Aby zwiększyć współczynnik konwersji, warto analizować zachowanie użytkowników na stronie, testować różne elementy i strategie poprzez testy A/B oraz dostosowywać treści i ofertę do ich potrzeb.

Średnia wartość zamówienia:

Wskaźnik wartości zamówienia (AOV) jest kolejnym istotnym wskaźnikiem KPI w e-commerce. Mierzy on średnią wartość zamówienia dokonywanego przez klientów w Twoim sklepie internetowym. Wysoki współczynnik AOV oznacza, że klienci dokonują większych zakupów, co przekłada się na większe przychody i rentowność. Wzrost wartości zamówienia można osiągnąć poprzez strategie up-sellingu, promocje zakupowe czy oferowanie dodatkowych usług lub produktów. Przy próbie szacowania AOV warto wziąć pod uwagę ceny Twoich produktów/usług, a także liczbę produktów w koszyku.

google ads agencja

A co z marketingowymi KPI?

Malingo to przede wszystkim eksperci ds. marketingu. Niezależnie do skali prowadzonych przez nas działań, oceniamy ich rentowność o wybrane przez nas wskaźniki efektywności. Mogą to być między innymi:

  1. Liczba kliknięć/wyświetleń – takie dane wyciągamy z Google Search Console i dotyczą wyłączeni wyników organicznych, a więc służą do oceny SEO.
  2. Liczba użytkowników – wedle danych z Google Analytics. Oceniamy dzięki temu skuteczność wszystkich kanałów reklamowych (od SEO, przez Google Ads, aż po PR czy social media).
  3. ROAS – czyli zwrot z wydatków na reklamę. Pozwala to weryfikować, czy dana kampania jest opłacalna i czy przynosi odpowiednio dużą sprzedaż.

Do tego dochodzi wiele mniejszych, choć nie mniej ważnych KPI, które śledzimy. Decyzja o tym, które z nich są najważniejsze dla Twojej firmy, jest podejmowana wspólnie z nami, abyśmy mogli transparentnie śledzić skuteczność prowadzonych kampanii.